WikkiMissa

RepubliqueTcheque

PagePrincipale ::
Le Forum Catholique
English | Deutsch | Espańol | Latina | Portuguęs | Polska | Italiano | Liens | :: Vous êtes ec2-54-221-78-192.compute-1.amazonaws.com

MISSA TRIDENTINA CZECH REPUBLIC


République Tchčque

Czech Republic

Česká republika


All locations in Czech Republic (including map with all places marked) where traditional Latin mass is celebrated in the line of Summorum Pontificum can be found here: http://www.krasaliturgie.cz/kalendar/pravidelne-mse-svate/pravidelne-mse-svate-v-cr.html . This website is updated.

ARCHIDIOCÈSE DE PRAGUE

ARCHDIOCESE OF PRAGUE

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE


PRAHA-MICHLE (PRAGUE-MICHLE)

Domov Sue Ryder, Michelská 1/7 (Metro Kačerov)
1. a 3. neděle v měsíci v 17:30
2., 4. a 5. neděle v měsíci v 10:00
1st and 3rd Sunday in month at 5:30 pm
2nd, 4th and 5th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/b_praha.html
 • FSSPX

PRAHA-SMÍCHOV (PRAGUE-SMÍCHOV)

Kostel Navštívení Panny Marie (svatého Gabriela), Holečkova ulice (tout prčs du lycée français)
každou neděli v 17:00 hodin
každý pátek v 17:00 hodin
první sobota v měsíci v 9:00 hodin
a příležitostně
every Sunday at 5 PM
every Friday at 5 PM
1st Saturday in month at 9 AM
and occasionaly
Website: http://www.krasaliturgie.cz/
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt

PRAHA-ŽIŽKOV (PRAGUE-ŽIŽKOV)

Kostel sv. Rocha Olšanské náměstí (Metro Flora)
příležitostne v pondělí v 18:00
occasionaly in Monday at 6:00 PM
Next Mass: 23. November 2015, 18:00
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt

PRAHA-MALÁ CHUCHLE

Kostel Narození Panny Marie V lázních
2. a 4. úterý v měsíci od 17:30
2nd and 4th Tuesday in month at 5:30 pm
website: http://www.centrumbarrandov.cz/kostely-a-bohosluzby/
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt


25162 MUKAŘOV (MUKARSCHOW)

Kaple charitního domu, Charitní 26
1. a 4. neděle v měsíci v 8:30
1st and 4th Sunday in month at 8:30 am
R. D. Viktor Frýdl
 • Summorum PontificumDIECÈSE DE LITOMĚŘICE

DIOCESE OF LITOMĚŘICE

LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE


LITOMĚŘICE (LITOMERZICE)

Kostel svatého Jakuba
1. neděle v měsíci v 15:00
1er dimanche du mois à 15:00 heure
1st Sunday in month at 3:00 PM
Website: http://www.farnost-litomerice.cz/
 • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

ŠTĚTÍ

Kostel sv. Šimona a Judy
čtvrtek v 8:00
sobota v 17:00
neděle v 14:00
Thursday at 8:00 AM
Saturday at 5:00 PM
Sunday at 2:00 PM
Website: http://www.rkc-stetsko.tode.cz/bohosluzby/
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Anselm Pavel Kříž O.Praem.

VEJPRTY (VEYPRTY)

Kostel Všech Svatých, Vejprty
pondělí v 8:30
středa v 17:00 hodin
neděle v 9:00 hodin
lundi à 8:30 heure
mercredi à 17:00 heure
dimanche à 9:00 heure
Monday at 8:30 AM
Wednesday at 5:00 PM
Sunday at 9:00 AM
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
 • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

KOVÁŘSKÁ

Kostel svatého Michaela
čtvrtek v 16:00 hodin (v zimním čase)
neděle v 11:00 hodin
jeudi à 16:00 heure
dimanche à 11:00 heure
Thursday at 4:00 PM (in winter time)
Sunday at 11:00 AM
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
 • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

Kostel svatého Marka
čtvrtek v 16:00 hodin (v letním čase)
jeudi à 16:00 heure
Thursday at 4:00 PM (in summer time)
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
 • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

NOVÉ ZVOLÁNI

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
pátek v 18:00 hodin
vendredi à 18:00 heure
Friday at 6:00 PM
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
 • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

ČERNÝ POTOK

Kostel svatého Antonína
1x za čtrnáct dní: neděle ve 14:00 hodin
une fois en 14 jours: dimanche à 14:00 heure
once after 14 days: Sunday at 2:00 PM
Nearest Missa Tridentina:
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
 • Summorum Pontificum, P. Šimon PolívkaDIECÈSE DE HRADEC KRÁLOVÉ

DIOCESE OF HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE


HOŘIČKY (HORZICZKY)

Kostel Svatého Ducha
3. čtvrtek v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
3e jeudi du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
every 3. Thursday in month from 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Karel Klemt

HRONOV (HRONOV)

Kostel Všech Svatých
zpravidla (ne vždy) každou první a třetí neděli v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
každé pondělí v 17:00 hodin
první sobota v měsící v 8:00
généralement (ne pas toujours) chaque 1er, 3e dimanche du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
chaque lundi à 17:00 heure
generally (not always) every 1st and 3rd Sunday in month at 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
every Monday at 5:00 PM
1st Saturday in month at 8:00 AM
Website: http://hronov-farnost.webnode.cz/ohlasky/
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jaroslav Jirásek

RUDOLTICE (RUDELSDORF)

Kostel sv. Petra a Pavla
poslední úterý v měsíci v 17:00
the last Tuesday in month at 5:00 pm
Website: http://farnost.rudoltice.info/clanky/porad-bohosluzeb
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jaroslav Jirásek

ZÁLESNÍ LHOTA (HUTTENDORF)

Kostel sv. Jana Nepomuckého
3. neděle v měsíci o 16:30 a 1. pátek v měsíci o 19:45
3rd Sunday in month at 4:30 PM and 1st Friday in month at 7:45 pm
Website: http://farnost.studenec.cz/?q=farnost/z-deni-ve-farnosti
 • Summorum Pontificum, R. D. Mgr. ThLic?. Miloslav Paclík

JAROMĚŘ - JOSEFOV (JERMER)

Kostel Nanebevstoupení Páně
každé pondělí v 18:00
every Monday at 6:00 pm
chaque lundi ŕ 18:00 heure
Website: http://www.farnostjosefov.cz/
 • Summorum Pontificum, R. D. Mgr. ThLic?. Miloslav Paclík

POHLED u Havlíčkova Brodu (FRAUENTHAL)

Klášterní kostel sv. Ondřeje
neděle ve 14:00
Sunday at 2:00 pm
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Antonín Pavlas

PARDUBICE (PARDUBITZE)

Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686
(centrum města mezi Východočeským divadlem Pardubice a hotelem Grand)
2. a 4. neděle v měsíci v 10:00 hodin
2nd and 4th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/b_pce.html
 • FSSPX

DIECÈSE DE ČESKÉ BUDĚJOVICE

DIOCESE OF ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKOBUDĚJOVICKÁ DIECÉZE


ČESKÉ BUDĚJOVICE (BUDWEIS)

Kostel Panny Marie Královny Andělů
(Nové Hodějovice: MHD č. 11)
2. a 4. neděle v měsíci v 16:00 hodin
2e et 4ième dimanche du mois ŕ 16:00 heure
2nd and 4. Sunday in month at 4:00 PM
P. Mgr. Miroslav Šašek
 • Summorum Pontificium

Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 2
(zastavuje tam hodně linek MHD)
2.a 4. neděle v měsíci v 10:00 hodin
2nd and 4th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/b_cb.html
 • FSSPX

VYŠŠÍ BROD (HOHENFURTH)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
pondělí až sobota v 6:45
neděle a svátky v 10:00
from Monday to Saturday at 6:45 AM
Sundays and Holy Days at 10:00 AM
Website: http://www.klastervyssibrod.cz/Zivot-v-klastere/Mse-svata
P. Jan Justin Berka O. Cist.
 • Summorum Pontificium

HORNÍ DVOŘIŠTĚ (OBERHAID)

Kostel sv. Michaela
1. neděle v měsíci o 11:30
1st Sunday in month at 11:30 AM
P. Zdeněk Prokeš
 • Summorum Pontificium

DIECÈSE DE PLZEŇ

DIOCESE OF PILSEN

PLZEŇSKÁ DIECÉZE


PLZEŇ (PILSEN)

Klášter dominikánů: Kostel Panny Marie Růžencové
(Jiráskovo náměstí, Plzeň)
Missa Sancta - Mše sv. - Messes - Hl. Messe:
Dominica - Neděle - Dimanche - Sonntag:
III mensis; 3. neděle v měsíci; le 3e dimanche du mois; der 3. Sonntag im Monat: 16:00
I, II, IV (et V) mensis; 1., 2., 4 (a 5.) neděle v měsíci;le 1ème, le 2ème, le 4ème (et le 5ème) dimanche du mois; der 1., 2., 4. (und 5.) Sonntag im Monat: 10:30
Feria III et V (úterý a čtvrtek; mardi et jeudi; Dienstag und Donnerstag): 6:15
Feria II, IV et VI (pondělí, středa a pátek; lundi, mercredi et vendredi; Montag, Mittwoch und Freitag): 16:30
Sabbato (sobota; samedi; Samstag): 8:00
(Sabbato I mensis (1. sobota v měsíci; le 1er dimanche du mois; der 1. Samstag im Monat): 6:45)
Hebdomada currens - Program na aktuální týden - Programme de la semaine en cours - Programm der aktuellen Woche: http://plzen.op.cz/download/missa.pdf
Info - GSM: 00420602327842 (česky, deutsch, français - trčs doucement, s.v.p. - or basic English).
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Antonín Damián Nohejl III.OP


TACHOV (TACHOV)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
1. čtvrtek v měsíci v 8:00 hodin
1er jeudi du mois à 8:00 heure
1st Thursday in month at 8:00 AM
website: http://www.tachovskafarnost.cz/mse-svata-tachov/
 • Summorum Pontificum, Mgr. Václav Vojtíšek

MOČIDLEC (MOCZIDLETZ)

Kostel svatého Jakuba Většího
každou neděli v měsíci v 11:30 hodin
chaque dimanche du mois à 11:30 heure
every Sunday in month at 11:30 AM
 • Summorum Pontificum, R. D. František Řezáč

DOBŘANY

Kostel svatého Mikuláše
1. sobota v měsíco v 9:00
1st Sunday in month at 9:00 am
 • Summorum Pontificum

Kostel Povýšení svatého kříže
jednou měsíčne dle ohlášení o 13:30
one in month irregulary at 1:30 pm
 • GSM: +420 776 221 851
 • Summorum Pontificum

ARCHIDIECÈSE DE OLOMOUC

ARCHDIOCESE OF OLOMOUC

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE


OLOMOUC (OLOMÜTZ)

Kaple sv. Alexeje u kostela sv. Michala
2. a 4. neděle v měsíci v 15:00
2nd and 4th Sunday in month at 3:00 pm
Website: http://una-voce.cz/olomouc-opet-mr1962/
 • Summorum Pontificum, P. ThLic?. Pavel Hödl


UHERSKÝ BROD (UNGARISCH BROD)

Hřbitovní kaple, starý hřbitov
1. a 3. neděle v měsíci v 17:30
1st and 3rd Sunday in month at 5:30 pm
Website: http://www.fsspx.cz/b_ub.html
 • FSSPX

KOSTELANY NAD MORAVOU (KOSTELAN AN DER MARCH)

Kostel svatého Floriána
každá neděle v 7:10 hodin
1. sobota v měsíci v 7:30
every Sunday at 7:10 AM
1st Saturday in month at 7:30 AM
Chaque dimanche ŕ 7h10
1er samedi du mois ŕ 7h30
website: http://www.farnostkostelanynadmoravou.cz/nedelni-ohlasky/
phone number: +420 737 544 834
P. Mgr. ICLic. Josef Rýznar
 • Summorum Pontificum


DIECÈSE DE OSTRAVA - OPAVA

DIOCESE OF OSTRAVA - OPAVA

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE


OSTRAVA-SLEZSKÁ OSTRAVA (OSTRAVA-SLEZSKA OSTRAVA)

Kostel svatého Josefa
1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:30
každou středu v 18:00 (kromě prázdnin)
1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:30 AM
every Wednesday at 6:00 PM (except July and August)
website: http://agathonet.com/katolik/?p=1275
Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
 • Summorum Pontificum

FRÝDEK - MÍSTEK (FRYDEK - MĎSTEK)

Zámecké náměstí 1251
sál nad internetovou kavárnou, I. patro
sall au-dessous de Café d'Internet, 1er étage
saloon above Internet café, 1st floor
1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:00 hodin
le 1er, le 3ème et le 5 dimanche du mois à 10:00 heure
1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:00 AM
Website: http://www.fsspx.cz/b_frydek.html
 • FSSPX

Kostel sv. Jošta
2. a 4. neděle v 10:00
každý pátek v 18:00
2nd and 4th Sunday in month at 10:00 AM
every Friday at 6:00 PM
website: http://agathonet.com/katolik/?p=1275
Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
 • Summorum Pontificium

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ (FREIDLAND AN DER OSTRAWITZA)

Kostel sv. Bartoloměje
každý čtvrtek v 18:30
every Thursday at 6:30 PM
website: http://agathonet.com/katolik/?p=1275
Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
 • Summorum Pontificium

OPAVA (TROPPAU)

Kaple Povýšení Sv. Kříže (Mil. sestry Panny Marie Jeruzalémské)
2. a 4. neděle v měsíci v 17:00
2nd and 4th Sunday in monzh at 5:00 am
website: http://agathonet.com/katolik/?p=1275
Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
 • Summorum Pontificium

DIECÈSE DE BRNO

DIOCESE OF BRNO

BRNĚNSKÁ DIECÉZE


BRNO (BRÜNN)

Kostel svatého Michala
(Dominikánské náměstí, Brno)
každou neděli v měsíci v 15:00 hodin (v červenci a srpnu pouze 2. neděli)
chaque dimanche du mois à 15:00 heure (en julliet et aoűt seulement le 2čme dimanche)
every Sunday at 3:00 PM (in July and August only the 2nd Sunday)
 • Summorum Pontificum, P. Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.
 • GSM: +420 739 512 019

BRNO-ČERNOVICE (BRÜNN-CZERNOVICE)

Kaple Panny Marie Královny posvátného růžence
Faměřovo náměstí 26
neděle v 10:00 hodin
úterý v 18:00 hodin
pondělí, středa, čtvrtek, pátek a sobota v 8:00 hodin
Sunday at 10:00 am
Tuesday at 6:00 pm
Monady, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday at 8:00
Website: http://www.fsspx.cz/b_brno.html
 • FSSPX

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SAAR)

Dům kultury
Dolní 183/30 (vstup levým bočním vchodem, v průběhu Mše Svaté bude zamčeno)
sobota před druhou neděli v měsíci v 16:00
4. neděle v měsíci v 10:00
Saturday before 2nd Sunday in month at 4:00 pm
4th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/b_zdar.html
 • FSSPX

ŘEZNOVICE U IVANČIC (RESNOWITZ)

Kostel svatých Petra a Pavla
pondělí, čtvrtek a 1. sobota v měsíci v 8:00 hodin (v adventu v 6:30 hodin)
pátek v 17:00 hodin (v létě v 18:00 hodin)
neděle v 9:00 hodin
Monady, Thursday and 1st Saturday in month at 8:00 am (in advent at 6:30 am)
Friday at 5:00 pm (in summer at 6:00 pm)
Sunday at 9:00 am
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Petr Rössler


HORNÍ ÚJEZD u Třebíče (OBER AUJEST)

kostel sv. Petra a Pavla
neděle v 10:30 (kázání a Asperges o 10:10)
1. pátek v měsíci v 18:30
Sunday at 10:30 am (homily and Asperges at 10:10 am)
1st Friday in month at 6:30 pm
Website: http://www.farnosthu.cz/clanky/liturgie.html
 • Summorum Pontificum, P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (GROSS MESERITSCH)

kaple Krista Krále
jeden čtvrtek v měsíci v 17:30
one Thursday in month at 5:30 om
Website: www.fsspx.cz
 • FSSPX

Il y a 2 commentaires sur cette page. [Afficher commentaires/formulaire]