WikkiMissa

RepubliqueTcheque

PagePrincipale ::
Le Forum Catholique
English | Deutsch | Espańol | Latina | Portuguęs | Polska | Italiano | Liens | :: Vous êtes ec2-54-235-39-132.compute-1.amazonaws.com

MISSA TRIDENTINA CZECH REPUBLIC


République Tchčque

Czech Republic

Česká republika


All locations in Czech Republic (including map with all places marked) where traditional latin mass is celebrated can be found here: http://www.krasaliturgie.cz/kalendar/pravidelne-mse-svate/pravidelne-mse-svate-v-cr.html . This website is updated.

ARCHIDIOCÈSE DE PRAGUE

ARCHDIOCESE OF PRAGUE

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE


PRAHA-UHŘÍNĚVES (PRAGUE-UHRZINEVES)

Kostel Všech Svatých
2. sobota v měsíci v 18:00 hodin (kromě letních prázdnin)
2e samedi ŕ 18:00 heure (à l'exception de vacances d'été)
2nd Saturday in month at 6:00 PM (excepting summer's holidays)
P. Antonín Ježek
Website: http://uhrineveska.farnost.cz/
 • Summorum Pontificum


PRAHA-MICHLE (PRAGUE-MICHLE)

Domov Sue Ryder, Michelská 1/7
1., 3., a 5. neděle v měsíci v 10:00
1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:00 AM
Website: http://www.fsspx.cz/b_praha.html
 • FSSPX

PRAHA-STARÉ MĚSTO (PRAGUE-STARE MESTO)

Klášter dominikánů: Kostel svatého Jiljí
každou středu v 8:00 hodin (kromě letních prázdnin)
každou neděli v 8:00 hodin
Dominikánský ritus Mše svaté: http://praha.op.cz/summa-sumarum/clanky/2008-11_02.htm a http://breviar-op.cz/Missa-dom.htm
chaque mercredi à 8:00 heure (à l'exception de vacances d'été)
chaque dimanche à 8:00 heure
Rite Dominicain: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_dominicain
every Wednesday at 8:00 AM (excepting summer's holidays)
every Sunday at 8:00 AM
Dominican Rite: http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Rite
Website: http://praha.op.cz/
 • Summorum Pontificum

PRAHA-SMÍCHOV (PRAGUE-SMICHOV)

Kostel Navštívení Panny Marie (svatého Gabriela)
každou neděli v 17:00 hodin
první pátek v měsíci v 17:00 hodin
první sobota v měsíci v 9:00 hodin
a příležitostně
every Sunday at 5 PM
1st Friday in month at 5 PM
1st Saturday in month at 9 AM
and occasionaly
Website: http://www.krasaliturgie.cz/
 • Summorum Pontificum

PRAHA-ŽIŽKOV (PRAGUE-ZIZKOV)

Kostel sv. Rocha Olšanské náměstí
příležitostne v pondělí v 18:00
occasionaly in Monday at 6:00 PM
Next Mass: 1. September 2014, 18:00
24. November 2014, 18:00
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt

  RATAJE NAD SÁZAVOU (RATAJE NAD SAZAVOU)

  Kostel svatého Matouše
  každou středu v 17:30 hodin (po celý rok)
  chaque mercredi à 17:30 heure (tout l'année)
  every Wednesday at 5:30 PM (the whole year)
  Website: http://www.svprokop-sazava.cz/farnost.htm
  P. Martin Duchoslav
  • Summorum Pontificium

  SÁZAVA (SAZAVA)

  Kostel svatého Prokopa
  po předchozí domluvě úterý v 17:30 hodin (po celý rok)
  d'après précédant entente mardi à 17:30 heure (tout l'année)
  after antecedent agreement Tuesday at 5:30 PM
  Website: http://www.svprokop-sazava.cz/farnost.htm
  P. Martin Duchoslav
  • Summorum Pontificum

  MUKAŘOV (MUKARSCHOW)

  Kaple charitního domu, Charitní 26
  1. a 4. neděle v měsíci v 8:30
  1st and 4th Sunday in month at 8:30 am
  R. D. Viktor Frýdl
  • Summorum Pontificum  DIECÈSE DE LITOMERICE

  DIOCESE OF LITOMERICE

  LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE


  LITOMĚŘICE (LITOMERZICE)

  Kostel svatého Jakuba
  1. neděle v měsíci v 15:00
  1er dimanche du mois à 15:00 heure
  1st Sunday in month at 3:00 PM
  Website: http://www.farnost-litomerice.cz/
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

  ŠTĚTÍ

  Kostel sv. Šimona a Judy
  čtvrtek v 8:00
  sobota v 17:00
  neděle v 14:00
  Thursday at 8:00 AM
  Saturday at 5:00 PM
  Sunday at 2:00 PM
  Website: http://www.rkc-stetsko.tode.cz/bohosluzby/
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Anselm Pavel Kříž O.Praem.

  VEJPRTY (VEYPRTY)

  Kostel Všech Svatých, Vejprty
  pondělí v 8:30
  středa v 17:00 hodin
  neděle v 9:00 hodin
  lundi à 8:30 heure
  mercredi à 17:00 heure
  dimanche à 9:00 heure
  Monday at 8:30 AM
  Wednesday at 5:00 PM
  Sunday at 9:00 AM
  Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

  KOVÁŘSKÁ

  Kostel svatého Michaela
  čtvrtek v 16:00 hodin (v zimním čase)
  neděle v 11:00 hodin
  jeudi à 16:00 heure
  dimanche à 11:00 heure
  Thursday at 4:00 PM (in winter time)
  Sunday at 11:00 AM
  Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

  Kostel svatého Marka
  čtvrtek v 16:00 hodin (v letním čase)
  jeudi à 16:00 heure
  Thursday at 4:00 PM (in summer time)
  Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

  NOVÉ ZVOLÁNI

  Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  pátek v 18:00 hodin
  vendredi à 18:00 heure
  Friday at 6:00 PM
  Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

  ČERNÝ POTOK

  Kostel svatého Antonína
  1x za čtrnáct dní: neděle ve 14:00 hodin
  une fois en 14 jours: dimanche à 14:00 heure
  once after 14 days: Sunday at 2:00 PM
  Nearest Missa Tridentina:
  Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

  MLADÁ BOLESLAV (MLADA BOLESLAV)

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  3. neděle v měsíci v 14:00
  3rd Sunday in month at 2:00 PM
  Website: http://www.farnost-mb.cz/
  • Summorum Pontificum


  DIECÈSE DE HRADEC KRÁLOVÉ

  DIOCESE OF HRADEC KRÁLOVÉ

  KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE


  HOŘIČKY (HORZICZKY)

  Kostel Svatého Ducha
  3. čtvrtek v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
  3e jeudi du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
  every 3. Thursday in month from 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Karel Klemt

  HRONOV (HRONOV)

  Kostel Všech Svatých
  zpravidla (ne vždy) každou první a třetí neděli v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
  každé pondělí v 17:00 hodin
  généralement (ne pas toujours) chaque 1er, 3e dimanche du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
  chaque lundi à 17:00 heure
  generally (not always) every 1st nad 3rd Sunday in month at 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
  every Monday at 5:00 PM
  Website: http://hronov.farnost.cz/node/97
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jaroslav Jirásek

  ZÁLESNÍ LHOTA (HUTTENDORF)

  Kostel sv. Jana Nepomuckého
  2. neděle v měsíci o 16:30
  2nd Sunday in month at 4:30 PM
  le 2è dimanche du mois du 16:30 heure
  Website: http://farnost.studenec.cz/?q=farnost/z-deni-ve-farnosti
  • Summorum Pontificum, R. D. Mgr. ThLic?. Miloslav Paclík

  JAROMĚŘ - JOSEFOV (JERMER)

  Kostel Nanebevstoupení Páně
  každé pondělí v 18:00
  every Monday at 6:00 pm
  chaque lundi ŕ 18:00 heure
  Website: http://www.farnostjosefov.cz/
  • Summorum Pontificum, R. D. Mgr. ThLic?. Miloslav Paclík


  PARDUBICE (PARDUBITZE)

  Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686
  (centrum města mezi Východočeským divadlem Pardubice a hotelem Grand)
  2. a 4. neděle v měsíci v 10:00 hodin
  2nd and 4th Sunday in month at 10:00 am
  Website: http://www.fsspx.cz/b_pce.html
  • FSSPX

  DIECÈSE DE ČESKÉ BUDĚJOVICE

  DIOCESE OF ČESKÉ BUDĚJOVICE

  ČESKOBUDĚJOVICKÁ DIECÉZE


  ČESKÉ BUDĚJOVICE (BUDWEIS)

  Kostel Panny Marie Královny Andělů
  (Nové Hodějovice: MHD č. 11)
  2. a 4. neděle v měsíci v 16:00 hodin
  2e et 4ième dimanche du mois ŕ 16:00 heure
  2nd and 4. Sunday in month at 4:00 PM
  P. Mgr. Miroslav Šašek
  • Summorum Pontificium

  Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 2
  (zastavuje tam hodně linek MHD)
  2.a 4. neděle v měsíci v 10:00 hodin
  2nd and 4th Sunday in month at 10:00 am
  Website: http://www.fsspx.cz/b_cb.html
  • FSSPX

  VYŠŠÍ BROD (HOHENFURTH)

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  pondělí až sobota v 6:45
  neděle a svátky v 10:00
  from Monday to Saturday at 6:45 AM
  Sundays and Holy Days at 10:00 AM
  Website: http://www.klastervyssibrod.cz/Zivot-v-klastere/Mse-svata
  P. Jan Justin Berka O. Cist.
  • Summorum Pontificium

  HORNÍ DVOŘIŠTĚ (OBERHAID)

  Kostel sv. Michaela
  1. neděle v měsíci o 11:30
  1st Sunday in month at 11:30 AM
  P. Zdeněk Prokeš
  • Summorum Pontificium

  DIECÈSE DE PLZEŇ

  DIOCESE OF PILSEN

  PLZEŇSKÁ DIECÉZE


  PLZEŇ (PILSEN)

  Klášter dominikánů: Kostel Panny Marie Růžencové
  (Jiráskovo náměstí, Plzeň)
  Missa Sancta - Mše sv. - Messes - Hl. Messe:
  Dominica - Neděle - Dimanche - Sonntag:
  III mensis; 3. neděle v měsíci; le 3e dimanche du mois; der 3. Sonntag im Monat: 16:00
  I, II, IV (et V) mensis; 1., 2., 4 (a 5.) neděle v měsíci;le 1ème, le 2ème, le 4ème (et le 5ème) dimanche du mois; der 1., 2., 4. (und 5.) Sonntag im Monat: 10:30
  Feria III et V (úterý a čtvrtek; mardi et jeudi; Dienstag und Donnerstag): 6:15
  Feria II, IV et VI (pondělí, středa a pátek; lundi, mercredi et vendredi; Montag, Mittwoch und Freitag): 16:30
  Sabbato (sobota; samedi; Samstag): 8:00
  (Sabbato I mensis (1. sobota v měsíci; le 1er dimanche du mois; der 1. Samstag im Monat): 6:45)
  Hebdomada currens - Program na aktuální týden - Programme de la semaine en cours - Programm der aktuellen Woche: http://plzen.op.cz/download/missa.pdf
  Info - GSM: 00420602327842 (česky, deutsch, français - trčs doucement, s.v.p. - or basic English).
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Antonín Damián Nohejl III.OP


  TACHOV (TACHOV)

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  1. čtvrtek v měsíci v 18:00 hodin
  1er jeudi du mois à 18:00 heure
  1st Thursday in month at 6:00 PM
  website: http://www.tachovskafarnost.cz/mse-svata-tachov/
  • Summorum Pontificum

  MOČIDLEC (MOCZIDLETZ)

  Kostel svatého Jakuba Většího
  každou neděli v měsíci v 11:30 hodin
  chaque dimanche du mois à 11:30 heure
  every Sunday in month at 11:30 AM
  • Summorum Pontificum, R. D. František Řezáč

  DOBŘANY

  Kostel svatého Mikuláše
  1. sobota v měsíco v 9:00
  1st Sunday in month at 9:00 am
  • Summorum Pontificum

  Kostel Povýšení svatého kříže
  jednou měsíčne dle ohlášení o 13:30
  one in month irregulary at 1:30 pm
  • GSM: +420 776 221 851
  • Summorum Pontificum

  ARCHIDIECÈSE DE OLOMOUC

  ARCHDIOCESE OF OLOMOUC

  OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE


  OLOMOUC (OLOMOUTZ)

  Klášter dominikánů: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
  (Slovenská ulice, Olomouc)
  1. neděli v měsíci v 15:00 hodin a každou středu v 16:00 hodin (kromě letních prázdnin).
  Dominikánský ritus Mše svaté
  I. dimanche du mois à 15:00 heure (à l'exception de vacances d'été)
  Rite Dominicain: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_dominicain
  1st Sunday in month at 3:00 PM and every Wednesday at 4:00 PM (excepting summer's holidays).
  Dominican Rite: http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Rite
  Website: http://olomouc.op.cz/
  • Summorum Pontificum

  UHERSKÝ BROD (UNGARISCH BROD)

  Hřbitovní kaple, starý hřbitov
  1. a 3. neděle v měsíci v 17:30
  1st and 3rd Sunday in month at 5:30 pm
  Website: http://www.fsspx.cz/b_ub.html
  • FSSPX

  KOSTELANY NAD MORAVOU (KOSTELAN AN DER MARCH)

  Kostel svatého Floriána
  každá neděle v 7:10 hodin
  1. sobota v měsíci v 8:30
  every Sunday at 7:10 AM
  1st Saturday in month at 8:30 AM
  P. Mgr. ICLic. Josef Rýznar
  • Summorum Pontificum


  DIECÈSE DE OSTRAVA - OPAVA

  DIOCESE OF OSTRAVA - OPAVA

  OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE


  OSTRAVA-SLEZSKÁ OSTRAVA (OSTRAVA-SLEZSKA OSTRAVA)

  Kostel svatého Josefa
  1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:30
  každou středu v 18:00 (kromě prázdnin)
  1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:30 AM
  every Wednesday at 6:00 PM (except July and August)
  Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
  • Summorum Pontificum

  FRÝDEK - MÍSTEK (FRYDEK - MĎSTEK)

  Zámecké náměstí 1251
  sál nad internetovou kavárnou, I. patro
  sall au-dessous de Café d'Internet, 1er étage
  saloon above Internet café, 1st floor
  1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:00 hodin
  le 1er, le 3ème et le 5 dimanche du mois à 10:00 heure
  1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:00 AM
  Website: http://www.fsspx.cz/b_frydek.html
  • FSSPX

  Kostel sv. Jošta
  2. a 4. neděle v 10:00
  každý pátek v 18:00
  2nd and 4th Sunday in month at 10:00 AM
  every Friday at 6:00 PM
  Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
  • Summorum Pontificium

  FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

  Kostel sv. Bartoloměje
  každý čtvrtek v 18:30
  every Thursday at 6:30 PM
  Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
  • Summorum Pontificium

  DIECÈSE DE BRNO

  DIOCESE OF BRNO

  BRNĚNSKÁ DIECÉZE


  BRNO (BRÜNN)

  Kostel svatého Michala
  (Dominikánské náměstí, Brno)
  každou neděli v měsíci v 15:00 hodin (v červenci a srpnu pouze 2. neděli)
  chaque dimanche du mois à 15:00 heure (en julliet et aoűt seulement le 2čme dimanche)
  every Sunday at 3:00 PM (in July and August only the 2nd Sunday)
  • Summorum Pontificum, P. Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.
  • GSM: +420 739 512 019

  BRNO-ČERNOVICE (BRÜNN-CZERNOVICE)

  Kaple Panny Marie Královny posvátného růžence
  Faměřovo náměstí 26
  neděle v 10:00 hodin
  úterý v 18:00 hodin
  pondělí, středa, čtvrtek, pátek a sobota v 8:00 hodin
  Sunday at 10:00 am
  Tuesday at 6:00 pm
  Monady, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday at 8:00
  Website: http://www.fsspx.cz/b_brno.html
  • FSSPX

  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SAAR)

  Dům kultury
  Dolní 183/30 (vstup levým bočním vchodem, v průběhu Mše Svaté bude zamčeno)
  1. a 3. sobota v měsíci o 16:00
  1st and 3rd Saturday in month at 4:00 pm
  Website: http://www.fsspx.cz/b_zdar.html
  • FSSPX

  ŘEZNOVICE U IVANČIC (RESNOWITZ)

  Kostel svatých Petra a Pavla
  pondělí, čtvrtek a 1. sobota v měsíci v 8:00 hodin (v adventu v 6:30 hodin)
  pátek v 17:00 hodin (v létě v 18:00 hodin)
  neděle v 9:00 hodin
  Monady, Thursday and 1st Saturday in month at 8:00 am (in advent at 6:30 am)
  Friday at 5:00 pm (in summer at 6:00 pm)
  Sunday at 9:00 am
  Website: http://kostel-reznovice.isidorus.net/dnes-cz.htm
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Petr Rössler


  TŘEBÍČ-JEJKOV (TREBITSCH)

  Klášterní kostel Proměnění Páně
  sobota v 17:00 (v zimním čase v 16:00)
  neděle v 18:30, promluva již v 18:10 (v zimním čase v 17:00, promluva již v 16:40)
  Saturday at 5:00 pm (in winter time at 4:00 pm)
  Sunday at 6:30 pm, homily at 6:10 pm (in winter time at 5:00 pm, homily at 4:40 pm)
  Website: http://www.jejkov.cz/clanky/liturgie.html
  • Summorum Pontificum, P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

 • Il n'y a pas de commentaire sur cette page. [Afficher commentaires/formulaire]